Mangler du kommunikationsløsninger? Gå til friendly-cph.dk

Explainer video

Hvad er en explainer video?

En af de mest populære måder at videregive information til potentielle kunder på er gennem en explainer video. En video der i kort form forklarer dit produkt, serviceydelse eller forretningsidé på en nem og overbevisende måde. Du kan lægge din explainer video på jeres website eller du kan poste den på sociale media.

En god explainer video er ret kort helst omkring 1-2 minutter. Den skal fokusere på at løse et problem, forklarer hvorfor det er løsningen og sørge for en klar CTA.

Videoen skal være udformet direkte til målgruppen og være af høj kvalitet som matcher brandet eller produktet.

Som du sikkert ved så er videoer blevet meget populære, fordi de kan kommunikere svære budskaber lettere end en tekst. Man ved, at i en video opfattes langt flere af budskaberne, hvorimod kun ganske lidt af budskaberne i en tekst opfattes. Og at rigtig mange bedre kan huske en video de har set end en tekst, de har læst.

Explainer videoer kan produceres både som animeret (illustreret) og live (filmet) eller et mix – ofte virker det rigtig godt at animere videoen fordi man lettere kan simplificere budskaberne, og derved ungår støj fra andre elementer i scenen. Måske skal der overvejes om en spokes person kan hjælpe forklaringen på vej – eller om det skal være ren simpel grafik som fx infografik. 3D animation kan også fungere fint, fx hvis
produktet er temmelig teknisk og man på produktet ønsker at vise flows mm.

Eller andre på vores case side  www.animatiosnvideo.dk/cases
Vigtigt er at man tilegner videoen målgruppen og samtidig er tro mod brandet eller virksomheden.

Samarbejdet

Vi har stor fokus på at få etableret et godt og nært samarbejde, for det giver altid en bedre løsning. Vi sætter os grundigt ind i jeres forretning og løsninger for bedre at kunne rådgive jer – og levere kommunikation, der gør en forskel.

Tone og stil

Hos os er der ikke noget arkiv og genbrug af illustrationer. Vi udvikler hver video fra bunden og arbejder seriøst med kommunikationen, så vi sikrer, at budskaberne kommer tydeligt frem og forstås let.
Det betyder, at I får jeres eget look, med karakterer, miljøer og andre elementer, som vil afspejle jeres forretning eller brand. Videoerne skal være i en troværdig og menneskelig tone/stil, og vil kunne benyttes i
andre kommunikationskanaler og -materialer.

Processen foregår således

I fremsender oplæg, briefing og/eller anden relevant materiale før et fælles opstartsmøde, som oftest foregår på Microsoft Teams. Med til mødet fra os er alle relevante kompetencer såsom konceptudvikler/tekstforfatter, illustrator, animator og projektleder til stede. Vi gennemgår jeres fremsendte briefing i detaljer og stiller relevante spørgsmål, så vi sikrer en god start.

Efter mødet påbegyndes idéudviklingsarbejdet. Vi kommer tilbage med forslag til speak og storyboard med beskrivelser af alle scener. Yderligere vil forslag til grafisk tone og visuel stil, udviklet ud fra jeres CVI eller andet relevant input, blive præsenteret – evt. sammen med forslag til speaker og musik. Dette oplæg godkendes af jer, før vi går videre.

Efter godkendelse af udviklingsarbejdet og afhængig af om det er en filmet eller illustreret video så vil speak blive indtalt og illustrationer eller film blive produceret og derefter sendes illustrationer eller råklip til godkendelse. Når alt er godkendt starter vi animationen og eller klipningen, speak og musik lægges på og fremsendes til endelig godkendelse. Derefter leveres den færdige video.

En god og tryg proces betyder meget for samarbejdet, derfor har vi godkendelse på alle steps i processen. Det sikrer, at der ikke pludseligt opstår store ændringer, som kan betyde økonomiske ærgrelser. Se eventuelt også www.animationsvideo.dk/processen

Hvad koster en explainer video

Vores videoer koster langt fra en bondegård. Men ser du kun på prisen, og rammer din video ikke din målgruppe, er hele investeringen tabt. Vi arbejder med målgruppe, marked og evt. andre faktorer der kan have indflydelse, før vi producerer jeres video, så vi sikrer at den rammer målgruppen med størst mulig gennemslagskraft. Og vi vil rigtig gerne hjælpe med udvikling af øvrige kampagnematerialer så videoen ikke bare ligger skjult på et website.

Ring nu og få en snak om din næste video - 21 81 70 08